Roelof Otten

roelofLRVolkshuisvesting is mijn thuisbasis. Als bewonersondersteuner en in dienst van corporaties; ik ben wijkontwikkelaar, procesleider, aanjager bij sloop Рbehouddiscussies,  ontwikkelaar van nieuwbouw- of verbouwplannen. Ik heb bijvoorbeeld met succes de huurdersparticipatie bij de corporaties Nijestee en Wold & Waard opgezet. En de stagnerende sloop-nieuwbouwdiscussie in de Groningse Grunobuurt vlot getrokken. Op dit moment ben ik projectleider Wijkvernieuwing Beijum voor de Gemeente Groningen. Stuk voor stuk interessante opdrachten die ik met veel plezier doe.

Een van mijn  kwaliteiten is dat ik mensen en ambities verbind met volkshuisvestelijke opgaven, geld en gebouwen. Communiceren met inwoners en mensen betrekken bij het behalen van het eindresultaat zijn mijn sterke kant. Ik heb daar op grond van jarenlange projectleiderservaring in diverse situaties, een methode voor ontwikkeld die succesvol is.

linkedin-sociocon