Roelof Otten

roelofLR06 51403029

Volkshuisvesting is mijn thuisbasis. Als bewonersondersteuner en in dienst van corporaties; ik ben wijkontwikkelaar, procesleider, aanjager bij sloop – behouddiscussies,  ontwikkelaar van nieuwbouw- of verbouwplannen. Ik realiseerde bijvoorbeeld met succes de huurdersparticipatie bij de corporaties Nijestee, Wold & Waard en De Huismeesters. En ik trok de stagnerende sloop-nieuwbouwdiscussie in de Groningse Grunobuurt vlot. Ik was ook projectleider Wijkvernieuwing Beijum voor de Gemeente Groningen. Stuk voor stuk interessante opdrachten die ik met veel plezier gedaan heb.

De laatste tijd begeleid ik ook mensen die samen een woonvorm op willen zetten. Ik vervul daarbij de functie van procesbegeleider (bij Goud voor mekaar .en communicatiemakelaar bij het woonproject De Garmerheerd i.o. in Garmerwolde.

Ik verbind mensen en ambities met volkshuisvestelijke opgaven, geld en gebouwen. Communicatie met inwoners en mensen betrekken bij het proces zijn mijn sterke kant. Ik heb daar op grond van jarenlange projectleiderservaring, een succesvolle methode voor ontwikkeld die ‘stenen en mensen samensmeedt tot een interactief geheel’.

linkedin-sociocon