Projectleiding

Goeie projectleider nodig? Laten we samenwerken! Wij ondersteunen dienstverleners, overheden, corporaties en huurdersorganisaties. Klantvriendelijker maken van werkprocessen doen we ook veel. Uw hoge ambitieniveau is onze uitdaging..
Onze werkwijze is herkenbaar aan de duidelijke begrenzing (we durven neer te zeggen) en de menselijke maat die we in projecten brengen. Dat zijn de dragers voor succesvol afronden van projecten.

Simonie en Otten leidde succesvolle projecten op het gebied van communicatie, klantgerichtheid, huurdersparticipatie, wijkrenovatie en verbouw woningbezit.