Privacyverklaring

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid Roelof Otten en Simone van der Meulen
Wij respecteren je privacy en doen er alles aan om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van je gegevens
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
● Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
● Het adviseren bij- en uitvoeren van coaching, training, mediation, projectleiding, etc.
● Het communiceren met onze relaties
● Het voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen

Het gebruik van onze website
Roelof Otten en Simone van der Meulenhebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van je gegevens te voorkomen. Alle personen die namens ons van je persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier
Als je het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden
Je gegevens worden niet verstrekt aan derden, ook niet voor commercieel gebruik.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van je persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Wat zijn je rechten?
Je bent onze klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van je mogen ontvangen. Je mag ons ook ook vragen om ze in te zien.
Als je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan je verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van je gegevens verzetten.
Als wij van derden persoonlijke informatie van je ontvangen, bijvoorbeeld van je verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij je over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Cookies
Op onze website kunnen wij gebruikmaken van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je onze website bezoekt. Het gaat hier om zgn. functionele en analytische cookies.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij je op onze website om je gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je jezelf aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:
● de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
● het tijdstip en de duur van je bezoek;
● foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Wijziging van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring gaat in op 1 januari 2024. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.