Portfolio

teamfull3LR

 

Een greep uit ons verleden en heden:

 • Projectleider wijkvernieuwing Beijum voor Gemeente Groningen
 • Copywriter nieuwe website Werk in Zicht
 • Managementadviseur en gespreksleider bij SW&D Delfzijl
 • Communicatie- en beleidsadviseur voor Werkplein Fivelingo
 • Participatie-ondersteuner corporatie en huurders bij Wold en Waard
 • Procesbegeleider bij het opstellen van werkplan  voor Huurdersplatform Wold en Waard
 • Interim teamleider werkgeversteam Werkplein Eemsdelta in Delfzijl
 • Communicatiemanager voor Werkplein Eemsdelta in Delfzijl.  We stemmen er eveneens de interne werkprocessen op elkaar af
 • Onderzoek en advies over problemen huurders in complex van Lefier
 • Onafhankelijk voorzitter bij informatie- of inspraakbijeenkomsten voor de Gemeente Groningen
 • Coach on  the job tijdens de introductie van wijkgericht werken en casemanagement bij de Dienst Sozawe Groningen
 • Opzetten van pr en communicatie voor het project Seaports Xperience Center in Farmsum
 • Voorzitten van (negen) klankbordbijeenkomsten voor belanghebbenden bij de verbreding van de N33 (opdrachtgever: Provincies, Rijkswaterstaat en enkele gemeenten)
 • Voorzitten van presentaties van herbouwplannen voor het Floreshuis de nieuwbouwplannen aan het Wielewaalplein, informatie-avonden over huurdersparticipatie nieuwe stijl en bewonersoverleggen over de problemen in de Akkerstraat/Vlasstraat, Studentenbuurt of Indische Buurt. Opdrachtgever: Lefier. We coachten er ook medewerkers
 • Interim teamleider voor de nachtopvang . Ook verzorgden we diverse trainingen over leiding geven, kwaliteit van de dienstverlening en interne communicatie en we adviseerden de ondernemingsraad van Stichting Huis (nu Kopland). Ook daar coachten we individuele medewerkers
 • Organisatie en begeleiding van een teambuildingsmiddag voor een afdeling van het Centraal Justitieel Incassobureau
 • Bij een WSW-bedrijf, diverse zorginstellingen, een woningcorporatie en in het onderwijs hebben we geholpen conflicten op te lossen tussen medewerkers onderling en tussen teams.
 • We waren adviseur van de Commissie Bijzondere Situaties voor de Aardbevingen