Portfolio

teamfull3LR

Een selectie:

06 51279461

 • Evaluatie samenwerking Huurderskoepel Acantus en Acantus
 • Copywriter nieuwe website 10HOOG
 • Copywriter voor Boven.in
 • Communicatiemakelaar woonproject Garmerwolde i.o.
 • Procesbegeleider Woonproject Goudvoormekaar i.o.
 • Projectleider wijkvernieuwing Beijum voor Gemeente Groningen
 • Copywriter nieuwe website Werk in Zicht
 • Managementadviseur en gespreksleider bij SW&D Delfzijl
 • Communicatie- en beleidsadviseur voor Werkplein Fivelingo
 • Participatie-ondersteuner corporatie en huurders bij De Huismeesters
 • Participatie-ondersteuner corporatie en huurders bij Wold en Waard
 • Procesbegeleider bij het opstellen van werkplan voor Huurdersplatform Wold en Waard
 • Interim teamleider werkgeversteam Werkplein Eemsdelta
 • Communicatiemanager voor Werkplein Eemsdelta . We stemmen er ook de interne werkprocessen op elkaar af
 • Onderzoek en advies over problemen huurders in complex van Lefier
 • Onafhankelijk voorzitter bij informatie- of inspraakbijeenkomsten voor de Gemeente Groningen
 • Coach on the job tijdens de introductie van wijkgericht werken en casemanagement bij de Dienst Sozawe Groningen
 • Opzetten van pr en communicatie voor het project Seaports Xperience Center
 • Voorzitten van (negen) klankbordbijeenkomsten voor belanghebbenden bij de verbreding van de N33 (opdrachtgever: Twee Provincies, Rijkswaterstaat en enkele gemeenten)
 • Voorzitten van presentaties van herbouwplannen voor het Floreshuis, de nieuwbouwplannen aan het Wielewaalplein, informatie-avonden over huurdersparticipatie nieuwe stijl en bewonersoverleggen over de problemen in de Akkerstraat/Vlasstraat, Studentenbuurt of Indische Buurt. Opdrachtgever: Lefier. We coachten er ook medewerkers
 • Interim teamleider Groninger nachtopvang. Ook gaven we diverse trainingen over leiding geven, kwaliteit van de dienstverlening en interne communicatie en we adviseerden de ondernemingsraad van Stichting Huis (nu Kopland). We coachten individuele medewerkers
 • Organisatie en begeleiding van een teambuildingsmiddag voor het Centraal Justitieel Incassobureau
 • Bij een SW-bedrijf, diverse zorginstellingen, een woningcorporatie en in het onderwijs hebben we geholpen conflicten op te lossen tussen medewerkers onderling en tussen teams
 • We adviseerden de Commissie Bijzondere Situaties voor de Aardbevingen.